Zi: 1 martie 2018

Spiritualitatea ortodoxă

Ortodoxia este spirituală prin definiţie. Din perspectivă orto­do­xă, spiritualitatea are un ca­racter ontologic. Acest lucru în­seam­nă că îmbrățișează omul în integralitatea lui, pentru a nu rămâne nimic în afara parcursului său spiritual spre Dumnezeu – nici sentimentele, nici dorințele sale, nici trupul său. Pe toate le îmbrăți­șează cu dra­goste și tandrețe și vede în ele pecetea dragostei și a înțelep­ciunii lui Dumnezeu. Se­pară fiecare funcție umană de păcat și recunoaște în firea omului binecuvântarea proniei creatoare a lui Dumnezeu.

(mai mult…)