Zi: 8 martie 2018

A înflorit lemnul Crucii, spre putere şi întărire

În Postul Mare, a treia dumi­nică este zi de cinstire a Sfintei Cruci. Sinaxarul acestei duminici ne arată că, după cum în mijlocul Raiului era sădit Pomul Vieţii, tot aşa în mijlocul Postului Mare este cinstită Sfânta Cruce, cea de viaţă făcătoare, deoarece Cruce se nu­meşte şi este pomul vieţii, iar acel pom a fost sădit în mijlocul Raiului, în Eden; în chip potrivit, şi dumnezeieştii Părinţi l-au sădit pe acesta în mijlocul postului de patruzeci de zile ca să ne amin­tească şi de lăcomia lui Adam, dar în acelaşi timp să ne arate, prin pomul acesta, şi înlăturarea osândei lui.

(mai mult…)

Femeia creștină

Sfântul Clement Romanul, Epistola către Corinteni (I), Cap. I, 3, în Părinți și Scriitori Bise­ricești, vol. 1, p. 50

„Femeilor le porunceați să să­vârșească totul cu conștiința nepătată, curată și sfântă, iubindu-și după cuviință bărbații lor; le învățați să-și gospodărească așa cum se cuvine casa, în buna rânduială a ascultării, păstrându-se curate la suflet și la trup.”

(mai mult…)