Zi: 18 mai 2018

„Ca toți să fie una !”

În duhul praznicului Suirii la Cer a Celui ce S-a pogorât din Cer, întru așteptarea venirii Duhului Sfânt, a Rusaliilor, dum­nezeieștii Părinți au rânduit a se citi în Duminica a 7-a după Paşti textul evanghelic de la Ioan, care evocă parte din rugăciunea arhierească rostită de către Mântuitorul Iisus Hristos înainte de sfânta Sa pătimire.

(mai mult…)

Îngerii căzuţi

Sfânta Scriptură vorbeşte adesea de îngerii răi, numindu-i duhuri rele (Luca 7, 21; 8, 2; Fapte 19, 3), duhuri necurate (Matei 10, 1), duhuri ale răutăţii (Efeseni 6, 12), diavoli, draci, demoni (Luca 8, 30-35), îngerii diavolului sau îngerii satanei (Apocalipsă 12, 7-9). Căpetenia lor este cunoscută sub numele de diavolul (I Petru 1-8), ispititorul (Matei 6, 3), satana (Apocalipsă 20, 2-7), Belzebut (Luca 11, 15), Veliar (II Corinteni 6, 15), stăpânitorul lumii acesteia (Ioan 12, 31), stăpânitorul puterilor din văzduh (Efeseni 2, 2) sau domnul dracilor (Matei 9, 34).

(mai mult…)