Zi: 9 iunie 2018

Căsătoria se ține cu dragoste și respect reciproc

Dumnezeu pe toate le-a rânduit cu înţelepciune. Pe bărbat l-a înzestrat cu un fel de harisme, iar pe femeie cu un alt fel. Bărbatului i-a dat bărbăţie, pentru ca să se descurce în situaţiile grele şi pentru ca femeia să se supună lui. Căci, dacă ar fi dat şi femeii aceeaşi bărbăţie, nu s-ar fi putut menţine familia.

(mai mult…)

Reclame

Până și cea mai puternică dragoste are nevoie să fie întărită zi de zi

Datoria familială este dragostea dezinteresată. Fiecare trebuie să uite de propriul „eu”, dedicându-se celuilalt. Fiecare trebuie să se învinuiască pe sine însuşi, nu pe celălalt, atunci când ceva nu merge aşa cum trebuie. Este neapărată nevoie de răbdare şi stăpânire de sine, pe când nerăbdarea poate să strice totul.

(mai mult…)

Luarea-aminte la sine

Probabil că și tu observi, așa cum îmi spunea deunăzi un bun prieten, că „evenimentele zilei ne iau fața”! Prin urmare, nu poți să nu te pro­nunți, să nu îți dai cu părerea, să nu interpretezi, să nu anticipezi. Toate întâmplările, de la lucrurile economiei celei mai mărunte și până la evenimente ce par să decidă soarta întregii lumi, câte ceva pentru preferințele fiecărui suflet, ne pretind atenție maximă și o investiție corespunzătoare de energie din partea noastră. Ne făurim un discurs, strategii, planuri mai mult sau mai puțin realiste, iar a doua zi se întâmplă iarăși lucruri care ne vor provoca, dacă nu să schimbăm planurile, cel puțin să le reconsiderăm în anumite puncte. Lumea a fost și va fi într-o continuă schimbare, putem fi siguri de aceasta. Așadar, evenimentele ne pot reține integral atenția pe tot parcursul vieții și chiar după ce vom pleca din această lume! Și totuși, în ciuda „actualității” și „importanței cruciale” a evenimentelor, oare această preocupare reprezintă cel mai important lucru din viața omului, așa cum suntem tentați să facem? Se pare însă că îndeletnicirea şi conectarea exclusivă cu datele realității exterioare – în care intră și datele lumii virtuale – nu îi sunt deloc benefice nici măcar omului profan, întrucât prin aceasta este zdrobit de tensiunea stresului și a grijilor necontenite, și cu atât mai puțin creștinului, care este chemat să se nevoiască să devină fiu al lui Dumnezeu și să viețu­iască veșnic în adevărata lui casă, care este Împărăția cerurilor. Dar pentru a împlini această vocație, el trebuie să fie în primul rând atent la sine, să-și întoarcă preocuparea de la spectacolul exterior al lumii și să-și centreze atenția asupra sinelui său printr-o obser­vație atentă a stării sale lăuntrice, cu scopul de a-și armoniza mișcările sufletești și trupești cu poruncile dumnezeiești.

(mai mult…)

Nu judecați ! …

„Zis-a Domnul: Nu judecați, ca să nu fiți judecați; căci cu judecata cu care judecați veți fi judecați, și cu măsura cu care măsurați vi se va măsura. De ce vezi paiul din ochiul fratelui tău, iar bârna din ochiul tău nu o iei în seamă? Sau cum vei zice fratelui tău: Lasă să scot paiul din ochiul tău și, iată, bârna este în ochiul tău? Fățarnice, scoate întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Nu dați cele sfinte câinilor, nici nu puneți mărgăritarele voastre înaintea porcilor, ca nu cumva să le calce în picioare și, întorcându-se, să vă sfâșie pe voi. Cereți și vi se va da; căutați și veți afla; bateți și vi se va deschide. Că oricine cere ia, cel care caută află și celui care bate i se va deschide.” Matei 7, 1-8

(mai mult…)