Zi: 2 iulie 2018

Sfântul Ştefan cel Mare – model de credință în Dumnezeu, iubire de popor, jertfă, smerenie și demnitate

În timpul domniei sale, după ce a rânduit pace cu Matei Corvin, regele Ungariei, pe care de altfel îl învinsese în bătălia de la Baia, acesta, în semn de respect şi de prietenie, i-a dăruit lui Ştefan cel Mare o moşie în părţile Ciceului, o moşie mare cu 40 de sate, să o stăpânească. Iar Ştefan cel Mare n-a găsit că are ceva mai bun de făcut pe această moşie, pe acest pământ românesc aflat sub stăpânire străină, decât să zidescă două biserici şi să întemeieze o Eparhie. Aşa a luat fiinţă, sub domnia lui, Episcopia Vadului, pe care a aşezat-o sub jurisdicţia Mitropoliei de la Suceava.

(mai mult…)

Cum și cu cine să ne sfătuim ?

Toată lumea se pricepe la dat sfaturi. Cu această realitate facem cunoștință în fiecare zi, fără excepție. Iar unii au atât de multe în desagă, că-ți dau sfaturi și fără să le ceri. Cu totul altă temă este însă oportunitatea și calitatea lor! Dar și cei care cer sfaturi sunt destui și discută fără discernământ cu oricine și oriunde despre problemele lor, fără să sesizeze că simpla împăr­tășire a problemelor nu duce și la rezolvarea lor, ba chiar poate să le complice în chip nebănuit. Dar și aici o altă temă este dispo­ziția cu care cer sfatul și obiectivul urmărit după primirea lui. Totuși, de ce recurg oamenii la această vorbire despre problemele lor? Ca să scape de presiunea unor conținuturi sufle­tești neplă­cute acumulate în timp, să aibă subiect de discuție, caută cumva postura de ucenic sau caută justificare pentru propria stare cu care s-au obișnuit și nu mai vor s-o schimbe?

(mai mult…)

Poziţia de aruncare a pietrei, la comandă, în Biserică

Remarcăm, de ceva timp, o avalanşă de atacuri împotriva Bisericii, pornind de la anumite erori (reale sau imaginare) ale unor clerici, continuând cu idei pseudoprogresiste şi sfârşind cu aventura unora de a interpreta, pe înţelesul lor, anumite învăţături de credinţă, insistând până dincolo de pragul migrenei. Şi nu e nici o mirare că acest atac – pornit din mass-media şi, mai ales, din new media, prăvălit în mulţime, cu scopul de a afecta tot mai multe persoane – a fost declanşat pe fondul iminentului referendum pentru familie. Deoarece, evident, sunt mult mai multe în joc decât îndelung-clamatul statut social al câtorva persoane. Iar arsenalul ideatic, fie el şi second hand, are o forţă deosebită, întrucât a fost utilizat, ani de-a rândul, pentru manipularea maselor.

(mai mult…)