Zi: 3 august 2018

Scrisul și aratul

Nu fac altceva decât ce făcea tata, ar pământul. Doar că pământul meu e coala albă de hârtie. Cu toate că aș putea să mă folosesc de calculator, scriu de mână. Întocmai ca tata, care făcea întocmai ca bunicul. Arau, cum s-ar zice, de mână! După care semănau. Și ieșea, din ce semănau, grâu. Eu semăn cuvinte, cu speranța că va ieși grâu. Dar nu iese, de cele mai multe ori, nimic. Chiar și atunci când iese câte o carte, nu mă pot măsura cu tata sau bunicul. Se umplea câmpul cu grâul semănat de ei. Și, Doamne, ce frumos foșneau spicele când adia vântul! Iar când se lăsa seara, vedeai macii aprinzându-se prin lanuri. Puteai să vâri la lumina lor un fir de alior în ac și să-ți coși gândurile pe înaltul cerului. Sau să deșiri luna, cosând cu lumina ei lătratul unui cățel al pământului de miezul nopții.

(mai mult…)

Degustarea lumii prin recunoștință

Există o primă etapă în care omul este tentat să consume mai ales acele alimente plăcute la gust, chiar dacă sunt vătămătoare. În același timp, pe cele care nu sunt atât de gustoase, dar fac mult bine organismului, le dispreţuiește. Într-o a doua etapă, a matu­rității, când a cunoscut boala, necazul şi amarul suferinţei, volens-nolens, omul intră la regim și, astfel, învață prin suferinţă să caute acele alimente care îi fac bine. La fel, tânărul caută să se întovărăşească, la început, mai ales cu oameni frumoşi fizic, chiar dacă la caracter găunoşi. În timp, îna­intează spre un prag superior, învăţând să îl pre­țuiască pe cel de lângă el dincolo de felul în care arată.

(mai mult…)

Ce Liturghii se oficiază în Biserica Ortodoxă

Sfânta Liturghie este slujba principală și centrală a Bisericii Ortodoxe. În cursul anului bisericesc, în Biserica Ortodoxă se săvârşesc trei Sfinte Liturghii: 1. Liturghia Sfântului Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei; 2. Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului; 3. Liturghia Darurilor înainte sfinţite a Sfântului Grigorie cel Mare (Dialogul), Episcopul Romei. Aceste Sfinte Liturghii se săvârşesc fiecare în parte, într-o anumită vreme, delimitată tipiconal, din cursul anului bisericesc.

(mai mult…)

Cum va fi la Înviere ?

„În vremea aceea s-au apropiat de Iisus saducheii, cei ce zic că nu este înviere, și L-au întrebat, zicând: Învățătorule, Moise a zis: «Dacă cineva moare neavând copii, fratele lui să ia de soție pe cea văduvă și să ridice urmași fratelui său». Deci erau la noi șapte frați; și cel dintâi s-a însurat și a murit și, neavând urmaș, a lăsat pe femeia sa fratelui său. Asemenea și al doilea și al treilea, până la al șaptelea. În urma tuturor a murit și femeia. La înviere, deci, a căruia dintre cei șapte va fi femeia? Căci toți au avut-o de soție. Răspunzând, Iisus le-a zis: Vă rătăciți, neștiind Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Căci la înviere nici nu se însoară, nici nu se mărită, ci sunt ca îngerii lui Dumnezeu în cer. Iar despre învierea morților, oare n-ați citit ce vi s-a spus vouă de Dumnezeu, zicând: «Eu sunt Dumnezeul lui Avraam și Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov»? Dumnezeu nu este Dumnezeul morților, ci al celor vii. Iar mulțimile, ascultându-L, erau uimite de învățătura Lui.” Matei 22, 23-33

(mai mult…)