Zi: 3 septembrie 2018

Sucul de roșii, un adevărat medicament în numeroase afecțiuni

Este vară și trebuie să ne bucurăm din plin de produsele acestui sezon, foarte bogate în vitamine, minerale, fitonutrienți ce ne întăresc imunitatea și ne ajută să păstrăm rezerve pentru tot restul anului. Printre acestea se numără și roșiile. Prelucrate termic, roșiile conțin o cantitate mare de licopen, un antioxidant cu efect dovedit împotriva cancerului.

(mai mult…)

Crețișoara, un cicatrizant natural

Conținutul chimic al creți­șoa­rei pune în evidență prezența unor taninuri, flavo­noide, saponine, rezine, fitosteroli, substanțe grase, substanțe amare, puțin acid salicilic, uleiuri eterice și săruri mine­rale. Ansamblul acestor principii bioactive asigură efecte terapeutice diverse: astringente, antidiareice și anticoagulante (datorită ta­ni­nu­rilor), stomahice, anti­­he­moroidale, diuretice, antiinflamatoare, cicatrizante, tonice, sedative, decongestive ale ficatului, cardiotonice și întăritoare ale inimii.

(mai mult…)

Creștinul între conciliere și opoziție

Mai ales în ultima vreme locul creș­tinului în societatea contemporană a devenit unul extrem de delicat, întrucât nu doar local, ci global e supus la un spectru foarte larg de presiuni, de la prigoana deschisă și ucideri, în unele zone ale lumii, până la atacuri ideologice, mediatice și legislative asupra valorilor fundamentale creștine în multe țări, chiar și în Europa. Această stare începe să semene foarte mult cu situația creștinilor din Imperiul Roman, în primele trei secole ale erei creștine, când simpla aparte­nență la grupul adepților lui Hristos îl transforma pe credincios într-un obiect al prigoanei. E drept că odată cu înscăunarea împăra­ților creștini lucrurile sau schimbat în bine. Bizanțul și apoi Țările Române cu domnitorii lor credin­cioși stau mărturie, cu excepțiile de rigoare desigur, pentru o admirabilă simbioză între Biserică, stat și lume. Însă aceste epoci au devenit istorie, iar acum trăim într-o lume a separărilor, adversită­ților și anarhiei, sub pseudonimele de multiculturalitate, diversitate și toleranță. Iar concluzia menta­lității moderne este că lumea e dispusă să tolereze orice, mai puțin pe creștini, chiar dacă asta reprezintă o contrazicere a propriilor principii de toleranță! Și acesta e un lucru extrem de curios, întrucât conștiința crești­nului îndeamnă totdeauna la a căuta pacea și a fi un bun cetă­țean, în tot ceea ce privește viața socială. Singura problemă în epoca romană, ca și acum, este cre­dința. Aparent inexplicabil, pentru actul de urmare a lui Hristos, care nu intră în conflict cu nimic din sfera socialului nici unei civilizații, este atacat creștinul.

(mai mult…)

Vieţuirea în singurătate, expresie a iubirii și dorului de Dumnezeu

Viaţa Sfinţilor Cuvioşi Neofit şi Meletie de la Mănăstirea Stânişoara arată măsura cu care oamenii pot răspunde iubirii lui Dumnezeu cu iubire desăvârşită. Ei s-au retras în singurătate de bunăvoie, fiind un gest radical şi total care nu se justifică altfel decât ca expresie a iubirii pentru Dumnezeu şi a dorului după Dumnezeu. Aceşti vieţuitori în locuri retrase şi pustnicii de pretutindeni sunt expresia cea mai convingătoare a răspunsului oamenilor la declaraţia de dragoste a lui Dumnezeu. Iubirea pentru Dumnezeu nu poate fi împărţită, dar la o asemenea măsură ajung puţini. Sfinţii Neofit şi Meletie au închis ochii pentru frumuseţile trecătoare ale lumii şi au primit în cerul inimii lor frumuseţi nepieritoare. Pentru lucrarea lor minunată au fost canonizaţi de Biserica Ortodoxă Română în anul 2016.

(mai mult…)

La Dumnezeu toate sunt cu putință

„În vremea aceea Îl urma pe Iisus mulțime mare și Îl îmbulzea. Și era o femeie care avea curgere de sânge de doisprezece ani. Și multe îndurase de la mulți doctori, cheltuindu-și toate ale sale, dar nefolosind nimic, ci mai mult mergând înspre mai rău. Auzind ea cele despre Iisus, a venit în mulțime și pe la spate s-a atins de haina Lui. Căci își zicea: De mă voi atinge măcar de haina Lui, mă voi vindeca! Și îndată izvorul sângelui ei a încetat și ea a simțit în trup că s-a vindecat de boală. Și, îndată, cunoscând Iisus în Sine puterea ieșită din El, întorcându-Se către mulțime, a întrebat: Cine s-a atins de hainele Mele? Și I-au zis ucenicii Lui: Vezi mulțimea îmbulzindu-Te și zici: Cine s-a atins de Mine? Și Se uita împrejur să vadă pe aceea care făcuse aceasta. Iar femeia, înfricoșându-se și tremurând, știind ce i se făcuse, a venit și a căzut înaintea Lui și I-a mărturisit tot adevărul. Iar El i-a zis: Fiică, credința ta te-a mântuit, mergi în pace și fii sănătoasă de boala ta!” Marcu 5, 24-34

(mai mult…)