Categorie: Familia

Există o formulă de jurământ în ritualul ortodox al Tainei Cununiei ?

După rostirea celor trei tropare și dansul liturgic din jurul mesei de la finalul Tainei Nunții, se ridică cununile de pe capetele mirilor, aceștia fiind invitați, pe rând, să își așeze mâinile pe Sfânta Evanghelie și pe Sfânta Cruce, iar după aceasta preotul le citește o rugăciune în semn de jurământ: „Iată, fiilor duhovnicești, prin punerea mâinilor pe Sfânta Evanghelie și pe Sfânta Cruce, ați săvârșit jurământul înaintea Sfântului Altar că veți păzi legătura dragostei și a unirii între voi până la mormânt, curată, neîntreruptă, dreaptă și cinstită și că nu vă veți abate de la datoriile voastre nici unul, nici altul, urmând ce este plăcut lui Dumnezeu și oamenilor”. (…)

(mai mult…)

Dragostea și ghețarii din sufletele soților

Gheţarii Antarcticii se topesc odată cu creşterea temperaturii. Acelaşi lucru este valabil şi cu gheţarii pe care îi poartă în suflet soţii. Se vor sfărâma prin căldura (şi nu prin îngheţul) relaţiilor dintre ei. Aici, primul cuvânt îl are soţia, pentru că pe aceasta Dumnezeu a dăruit-o cu dragoste şi candoare.

(mai mult…)

Ingredientul vital din căsnicie

După săvârşirea cununiei, soţii trebuie să înceapă străduinţa lor de a se adapta diferenţelor care există între ei şi de a dezvolta viaţa lor comună, descoperind zonele în care există interese comune, precum şi zonele unde deosebirile îi pot îmbogăţi şi le pot da posibilitatea de a se cunoaşte şi de a se bucura de lucruri noi.

(mai mult…)

Botezul copiilor – necesitate, istoric, Scriptură, practică

Botezul creștin este Taina care șterge păcatul strămoșesc și păcatele personale, și nu este doar un simbol; el lucrează mântuirea credinciosului încadrându-l în Biserică, așa cum cele trei mii de suflete au alcătuit nucleul primei comunități creștine. Botezul creștin este absolut necesar pentru mântuirea tuturor oamenilor, pentru că toți moștenesc păcatul strămoșesc, după cum ne învață Sfântul Apostol Pavel (Romani 5, 12), și pentru că numai Botezul cu apă și cu Duh Sfânt, ca naștere din nou, ne aduce intrarea în Împărăția lui Dumnezeu (Ioan 3, 3-7). El este, așadar, necesar atât celor vârstnici, cât și copiilor. De aceea, Biserica îl împărtășește sau îl administrează pruncilor de curând născuți, pentru a le asigura mântuirea sau intrarea în Împărăția lui Dumnezeu.

(mai mult…)

Eu sunt cu adevărat eu numai când mă uit în ochii persoanei iubite

Iubirea adevărată este o taină: este delicată, suavă şi mult prea pură. Este ca un joc curat între doi copii care se iubesc mereu cu aceeaşi intensitate, exact ca şi în prima zi. Iubirea mă aruncă în ochii celuilalt, unde mă pierd într-un ocean de iubire. Iubirea mă sufocă, îmi cuprinde inima cu un dor amar şi dulce totodată, mă ridică şi mă coboară în lumea visului şi în prăpastia durerii, dar nu pot trăi fără de ea. Celălalt este sensul meu şi rostul meu în timp şi în veşnicie. Sunt un nimic fără de el; nu am nici un rost fără de el; nu pot gândi ceva coerent şi nu-mi pot imagina o clipă a vieţii mele în care el sau ea să nu apară!

(mai mult…)