Categorie: Crestin-Ortodox

Apostolul Zilei: 2018-11-04

DUMINICA
A DOUĂZECI ŞI DOUA DUPĂ POGORÂREA SFÂNTULUI DUH

Ap. Galateni

(VI, 11-18)

raţilor, vedeţi cu ce fel de litere v-am scris eu, cu mâna mea. Câţi vor să placă în trup, aceia vă silesc să vă tăiaţi împrejur, numai ca să nu fie prigoniţi pentru crucea lui Hristos, căci nici ei singuri, cei ce se taie împrejur, nu păzesc Legea, ci voiesc să vă tăiaţi voi împrejur, ca să se laude ei în trupul vostru. Iar mie să nu-mi fie a mă lăuda, decât numai în crucea Domnului nostru Iisus Hristos prin care lumea este răstignită pentru mine, şi eu pentru lume! Că, în Hristos Iisus, nici tăierea împrejur nu este ceva, nici netăierea împrejur, ci făptura cea nouă. Şi, câţi vor umbla după dreptarul acesta, pace şi milă asupra lor şi asupra Israelului lui Dumnezeu! De acum înainte, nimeni să nu-mi mai facă supărare, că eu port, în trupul meu, semnele Domnului Iisus. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu duhul vostru, fraţilor! Amin.
Reclame

Există o formulă de jurământ în ritualul ortodox al Tainei Cununiei ?

După rostirea celor trei tropare și dansul liturgic din jurul mesei de la finalul Tainei Nunții, se ridică cununile de pe capetele mirilor, aceștia fiind invitați, pe rând, să își așeze mâinile pe Sfânta Evanghelie și pe Sfânta Cruce, iar după aceasta preotul le citește o rugăciune în semn de jurământ: „Iată, fiilor duhovnicești, prin punerea mâinilor pe Sfânta Evanghelie și pe Sfânta Cruce, ați săvârșit jurământul înaintea Sfântului Altar că veți păzi legătura dragostei și a unirii între voi până la mormânt, curată, neîntreruptă, dreaptă și cinstită și că nu vă veți abate de la datoriile voastre nici unul, nici altul, urmând ce este plăcut lui Dumnezeu și oamenilor”. (…)

(mai mult…)

Ingredientul vital din căsnicie

După săvârşirea cununiei, soţii trebuie să înceapă străduinţa lor de a se adapta diferenţelor care există între ei şi de a dezvolta viaţa lor comună, descoperind zonele în care există interese comune, precum şi zonele unde deosebirile îi pot îmbogăţi şi le pot da posibilitatea de a se cunoaşte şi de a se bucura de lucruri noi.

(mai mult…)

Schimbarea de dragul schimbării

În lucrarea sa intitulată Șocul viitorului, cercetătorul american Alvin Toffler spunea: „Schimbarea, rostogolindu-se tumultuos prin societate, lărgește ruptura dintre ceea ce credem că există și ceea ce există în realitate, dintre ima­ginile existente și realitatea pe care se presupune că o reflectă. Atât timp cât această ruptură se menține în limite acceptabile, ne putem adapta schimbării în mod mai mult sau mai puțin rațional, putem avea reacții sănătoase la noile condiții, suntem încă stăpâni pe realitate. Când această ruptură devine prea mare însă, nu mai suntem în stare să ne adaptăm, reacționăm inadecvat, devenim ineficienți, ne dăm la o parte sau, pur și simplu, intrăm în panică. În final, când ruptura a devenit peste măsură de mare, cădem pradă unor psihoze sau chiar murim” (Alvin Toffler, Șocul viitorului, trad. Leontina Moga și Gabriela Mantu, Bucu­rești, Ed. Politică, 1970, p. 189).

(mai mult…)